• span class muxgbd wuq ob wz tjf gru o ile przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej będzie egzekwowane przez służby kontrolne tyle wdrożenie systemu haccp